Thông tin Charm APP

Charm APP là món quà tri ân mà Charm Group chân thành trao tặng những khách hàng thân thiết, với các trải nghiệm thú vị và ưu tiên xứng tầm: Cập nhật nhanh chóng thông tin sản phẩm và dịch vụ, đặc quyền tham gia các sự kiện của Tập đoàn, tận hưởng những ưu đãi chiết khấu đặc biệt khi giao dịch sản phẩm bất động sản, nhận những phần quà giá trị vào dịp Lễ, Tết, sinh nhật,v.v.


Charm APP còn là cơ hội để Charm Group kiến tạo giá trị, gia tăng bền vững cho toàn bộ khách hàng.

-----------------------------------

Quý khách xem chi tiết chương trình tích điểm và đổi điểm hệ thống Charm App tại link sau:

https://charmpos.charmgroups.com/the-le-chuong-trinh/co-che-tich-diem.html

3 hạng mức thành viên

Hạng Silver

Bất động sản

  • Tin nhắn chúc mừng sinh nhật, Thiệp điện tử mừng sinh nhật.

  • Tin nhắn chúc mừng ngày lễ tết.

  • Ưu đãi 10% Ngân Đình.

  • Ưu đãi 10% dịch vụ khách sạn.

  • Ưu đãi 10% dịch vụ F&B tại Charm Club.


Trang sức đá quý IJC

  • Tin nhắn chúc mừng sinh nhật, Thiệp điện tử mừng sinh nhật.

  • Tin nhắn chúc mừng ngày lễ tết.

  • Ưu đãi 10% Ngân Đình.

  • Ưu đãi 10% dịch vụ khách sạn.

  • Ưu đãi 10% dịch vụ F&B tại Charm Club.


Ngân Đình Foods

  • Tin nhắn chúc mừng sinh nhật, Thiệp điện tử mừng sinh nhật.

  • Tin nhắn chúc mừng ngày lễ tết.

  • Ưu đãi 10% Ngân Đình.

  • Ưu đãi 10% dịch vụ khách sạn.

  • Ưu đãi 10% dịch vụ F&B tại Charm Club.

Hạng Gold

Bất động sản

  • Tin nhắn chúc mừng sinh nhật, Thiệp điện tử mừng sinh nhật, nhân đôi số điểm thưởng vào ngày sinh nhật khi giao dịch.

  • Tin nhắn chúc mừng ngày lễ tết.

  • Ưu tiên giữ chỗ các Dự án Bất Động Sản - Giảm giá 2%.

  • Ưu đãi 5% Trang sức IJC.

  • Ưu đãi 10% Ngân Đình.

  • Ưu đãi 15% dịch vụ khách sạn.

  • Ưu đãi 20% dịch vụ F&B tại Charm Club.

  • Tham gia các sự kiện do Charm Group tổ chức.

  • Tặng tạp chí Charm LifeStyle hàng kỳ.


Trang sức đá quý IJC

  • Tin nhắn chúc mừng sinh nhật, Thiệp điện tử mừng sinh nhật, nhân đôi số điểm thưởng vào ngày sinh nhật khi giao dịch.

  • Tin nhắn chúc mừng ngày lễ tết.

  • Ưu tiên giữ chỗ các Dự án Bất Động Sản.

  • Ưu đãi 5% Trang sức IJC.

  • Ưu đãi 10% Ngân Đình.

  • Ưu đãi 15% dịch vụ khách sạn.

  • Ưu đãi 20% dịch vụ F&B tại Charm Club.


Ngân Đình Foods

  • Tin nhắn chúc mừng sinh nhật, Thiệp điện tử mừng sinh nhật, nhân đôi số điểm thưởng vào ngày sinh nhật khi giao dịch.

  • Tin nhắn chúc mừng ngày lễ tết.

  • Ưu tiên giữ chỗ các Dự án Bất Động Sản.

  • Ưu đãi 5% Trang sức IJC.

  • Ưu đãi 10% Ngân Đình.

  • Ưu đãi 15% dịch vụ khách sạn.

  • Ưu đãi 20% dịch vụ F&B tại Charm Club.

Hạng Platinum

Bất động sản

  • Tin nhắn chúc mừng sinh nhật, Thiệp điện tử/quà mừng sinh nhật, nhân đôi số điểm thưởng vào ngày sinh nhật khi giao dịch.

  • Tin nhắn chúc mừng ngày lễ tết.

  • Quà tặng Trung thu, Tết.

  • Ưu tiên giữ chỗ các Dự án Bất Động Sản - Giảm giá 3%.

  • Ưu đãi 10% Trang sức IJC.

  • Ưu đãi 15% Ngân Đình.

  • Ưu đãi 20% dịch vụ khách sạn.

  • Ưu đãi 30% dịch vụ F&B tại Charm Club.

  • Tham gia các sự kiện do Charm Group tổ chức.

  • Tặng tạp chí Charm LifeStyle hàng kỳ.


Trang sức đá quý IJC

  • Tin nhắn chúc mừng sinh nhật, Thiệp điện tử/quà mừng sinh nhật, nhân đôi số điểm thưởng vào ngày sinh nhật khi giao dịch.

  • Tin nhắn chúc mừng ngày lễ tết.

  • Quà tặng Trung thu, Tết.

  • Ưu tiên giữ chỗ các Dự án Bất Động Sản - Giảm giá 1%.

  • Ưu đãi 10% Trang sức IJC.

  • Ưu đãi 15% Ngân Đình.

  • Ưu đãi 20% dịch vụ khách sạn.

  • Ưu đãi 30% dịch vụ F&B tại Charm Club.

  • Tham gia các sự kiện do Charm Group tổ chức.

  • Tặng tạp chí Charm LifeStyle hàng kỳ.


Ngân Đình Foods

  • Tin nhắn chúc mừng sinh nhật, Thiệp điện tử/quà mừng sinh nhật, nhân đôi số điểm thưởng vào ngày sinh nhật khi giao dịch.

  • Tin nhắn chúc mừng ngày lễ tết.

  • Quà tặng Trung thu, Tết.

  • Ưu tiên giữ chỗ các Dự án Bất Động Sản.

  • Ưu đãi 10% Trang sức IJC.

  • Ưu đãi 15% Ngân Đình.

  • Ưu đãi 20% dịch vụ khách sạn.

  • Ưu đãi 30% dịch vụ F&B tại Charm Club.

  • Tham gia các sự kiện do Charm Group tổ chức.

  • Tặng tạp chí Charm LifeStyle hàng kỳ.

Giới Thiệu APPS

Giới Thiệu APPS

CHARM APPS

Charm Group development

Tải Charm Apps

Có sẵn cho Android và iPhone

scan để tải app

Giới Thiệu APPS
Giới Thiệu APPS

Thẻ JCB - Nam Á Bank & Charm Group

Thẻ JCB - Nam Á Bank & Charm Group

Thông tin liên hệ

http://charmgroup.vn/
http://charmgroup.vn/catalog/view/